ForestX

Vårt team

Här finns en variation av människor som drivs av utveckling. Alla viktiga när digitala lösningar ska bidra till förändring för både verksamheter och människor.

Carl BarcK
VD
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Planering och styrning inom verksamheter skog, såg och papper

Christer Lindqvist
Marknad och försäljning
Telefonnummer

Fokusområden
Affärsutveckling, kundperspektiv och innovation

Christina Coupland
Ekonomichef
Telefonnummer

Fokusområden
Ledningserfaren, analytisk och strukturerad

Sven Lundmark
Projektledare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Projektledning, programledning, verksamhetsutveckling och mentorskap för ledare

Carl BarcK
VD

Fokusområden
Planering och styrning inom verksamheter skog, såg och papper

Christer Lindqvist
Marknad och försäljning

Fokusområden
Affärsutveckling, kundperspektiv och innovation

Christina Coupland
Ekonomichef

Fokusområden
Ledningserfaren, analytisk och strukturerad

Sven Lundmark
Projektledare

Fokusområden
Projektledning, programledning, verksamhetsutveckling och mentorskap för ledare

Carl BarcK
VD

Fokusområden
Planering och styrning inom verksamheter skog, såg och papper

Christer Lindqvist
Marknad och försäljning

Fokusområden
Affärsutveckling, kundperspektiv och innovation

Christina Coupland
Ekonomichef

Fokusområden
Ledningserfaren, analytisk och strukturerad

Sven Lundmark
Projektledare

Fokusområden
Projektledning, programledning, verksamhetsutveckling och mentorskap för ledare

Johan Eriksson
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

+46702832992

E-postmeddelande

Fokusområden
Problemlösa, förenkla och automatisera.

Johan Hedlund
Verksamhetsutvecklare skog
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Verksamhetsinriktad, nytänkande och analytisk

Daniel Kjellgren
Projektledare webb
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Webbplatser, intranät och
e-handel, från start till mål

Anders Axelsson
Integrationsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Samspelet mellan information, system och processer

Johan Eriksson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, förenkla och automatisera.

Johan Hedlund
Verksamhetsutvecklare skog/projektledare

Fokusområden
Verksamhetsinriktad, nytänkande och analytisk

Daniel Kjellgren
Projektledare webb

Fokusområden
Webbplatser, intranät och
e-handel, från start till mål

Anders Axelsson
Integrationsarkitekt

Fokusområden
Samspelet mellan information, system och processer

Johan Eriksson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, förenkla och automatisera.

Johan Hedlund
Verksamhetsutvecklare skog/projektledare

Fokusområden
Verksamhetsinriktad, nytänkande och analytisk

Daniel Kjellgren
Projektledare webb

Fokusområden
Webbplatser, intranät och
e-handel, från start till mål

Anders Axelsson
Integrationsarkitekt

Fokusområden
Samspelet mellan information, system och processer

Gustaf Bergman
Projektledare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Projektledning, transformation, affärsvärde och kommunikation

Karin Gröndahl
Projektledare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Kravhantering, kommunikation och lösningsorienterad

Kristian Ranbrandt
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

Fokusområden
Problemlösning, molnteknik och analytisk

Lars-Göte Johansson
Verksamhetsutvecklare sågverk
Telefonnummer

Fokusområden
Planering, simulering, matematik och optimering

Gustaf Bergman
Projektledare

Fokusområden
Projektledning, transformation, affärsvärde och kommunikation

Karin Gröndahl
Projektledare

Fokusområden
Kravhantering, kommunikation och lösningsorienterad

Kristian Ranbrandt
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösning, molnteknik och analytisk

Lars-Göte Johansson
Verksamhetsutvecklare sågverk

Fokusområden
Planering, simulering, matematik och optimering

Gustaf Bergman
Projektledare

Fokusområden
Projektledning, transformation, affärsvärde och kommunikation

Karin Gröndahl
Projektledare

Fokusområden
Kravhantering, kommunikation och lösningsorienterad

Kristian Ranbrandt
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösning, molnteknik och analytisk

Lars-Göte Johansson
Verksamhetsutvecklare sågverk

Fokusområden
Planering, simulering, matematik och optimering

Martino Oliboni
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Business intelligence, integration och web

David Rasche
Projektledare, lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Projektledning, verksamhetsutveckling och styrning inom verksamheter skog och papper

Oskar Selmeryd
Projektledare sågverk/skog
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Verksamhet, processer och visualisering

Oskar Danielsson
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

Martino Oliboni
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Business intelligence, integration och web

David Rasche
Projektledare, projektstyrning och lösningsarkitekt

Fokusområden
Projektledning, verksamhetsutveckling och styrning inom verksamheter skog och papper

Oskar Selmeryd
Projektledare sågverk/skog

Fokusområden
Verksamhet, processer och visualisering

Oskar Danielsson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

Martino Oliboni
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Business intelligence, integration och web

David Rasche
Projektledare, projektstyrning och lösningsarkitekt

Fokusområden
Projektledning, verksamhetsutveckling och styrning inom verksamheter skog och papper

Oskar Selmeryd
Projektledare sågverk/skog

Fokusområden
Verksamhet, processer och visualisering

Oskar Danielsson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

Robin Collins
Projektledare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Verksamhetsutveckling, förändringsledning, metoder och team

Thomas Höök
Skoglig affärskonsult
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Leveransplanering, produktionsplanering och affärsuppföljning

Anna Adrup
Verksamhetsutvecklare skog
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Projektledning och processutveckling

Stefan Jönis
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Kravfångst, problemlösning och utveckling

Robin Collins
Projektledare

Fokusområden
Verksamhetsutveckling, förändringsledning, metoder och team

Thomas Höök
Skoglig affärskonsult

Fokusområden
Leveransplanering, produktionsplanering och affärsuppföljning

Anna Adrup
Verksamhetsutvecklare skog

Fokusområden
Projektledning och processutveckling

Stefan Jönis
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Kravfångst, problemlösning och utveckling

Robin Collins
Projektledare

Fokusområden
Verksamhetsutveckling, förändringsledning, metoder och team

Thomas Höök
Skoglig affärskonsult

Fokusområden
Leveransplanering, produktionsplanering och affärsuppföljning

Anna Adrup
Verksamhetsutvecklare skog

Fokusområden
Projektledning och processutveckling

Stefan Jönis
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Kravfångst, problemlösning och utveckling

Mathias Johansson
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Systemdesign, molnteknik och utveckling

Lars Lundh
Verksamhetsutvecklare skog
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Affärsutveckling, logistik, inköp, försäljning

Anders Karlgren
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Systemarkitektur, geografiska informationssystem. Omsätter verksamhetskrav och teknik till realiserbara lösningar

Johan Bergström
Projektledare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Förändringsledning, projekt-/programledning, affärs- och verksamhetsutveckling inom skogsbruk

Mathias Johansson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemdesign, molnteknik och utveckling

Lars Lundh
Verksamhetsutvecklare skog

Fokusområden
Affärsutveckling, logistik, inköp, försäljning

Anders Karlgren
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemarkitektur, geografiska informationssystem. Omsätter verksamhetskrav och teknik till realiserbara lösningar

Johan Bergström
Projektledare

Fokusområden
Förändringsledning, projekt-/programledning, affärs- och verksamhetsutveckling inom skogsbruk

Mathias Johansson
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemdesign, molnteknik och utveckling

Lars Lundh
Verksamhetsutvecklare skog

Fokusområden
Affärsutveckling, logistik, inköp, försäljning

Anders Karlgren
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemarkitektur, geografiska informationssystem. Omsätter verksamhetskrav och teknik till realiserbara lösningar

Johan Bergström
Projektledare

Fokusområden
Förändringsledning, projekt-/programledning, affärs- och verksamhetsutveckling inom skogsbruk

Emma Nordenstedt
Marknadskommunikatör
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Marknadskommunikation

Erik Skärberg
Verksamhetsutvecklare Sågverk
Telefonnummer

+46761056971

E-postmeddelande

Fokusområden
Produktionsplanering, sågverksprocesser och analytisk

Benny Lindstedt
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Systemarkitektur, molnlösningar och mobila appar

Patrik Anderchen
Verksamhetsutvecklare skog
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Skördardata, processutveckling, kreativ ICF coach

Emma Nordenstedt
Marknadskommunikatör

Fokusområden
Marknadskommunikation

Erik Skärberg
Verksamhetsutvecklare Sågverk

Fokusområden
Produktionsplanering, sågverksprocesser och analytisk

Benny Lindstedt
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemarkitektur, molnlösningar och mobila appar

Patrik Anderchen
Verksamhetsutvecklare skog/ projektledare

Fokusområden
Skördardata, processutveckling, kreativ ICF coach

Emma Nordenstedt
Marknadskommunikatör

Fokusområden
Marknadskommunikation

Erik Skärberg
Verksamhetsutvecklare Sågverk

Fokusområden
Produktionsplanering, sågverksprocesser och analytisk

Benny Lindstedt
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemarkitektur, molnlösningar och mobila appar

Patrik Anderchen
Verksamhetsutvecklare skog/ projektledare

Fokusområden
Skördardata, processutveckling, kreativ ICF coach

Jan-Olof Öberg
Lösningsarkitekt
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Systemdesign, utveckling och skördardata

Sean McGrory
GIS-utvecklare
Telefonnummer

E-postmeddelande

Fokusområden
Geografiska informationssystem, analys och innovation

Jan-Olof Öberg
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemdesign, utveckling och skördardata

Sean McGrory
GIS-utvecklare

Fokusområden
Geografiska informationssystem, analys och innovation

Jan-Olof Öberg
Lösningsarkitekt

Fokusområden
Systemdesign, utveckling och skördardata

Sean McGrory
GIS-utvecklare

Fokusområden
Geografiska informationssystem, analys och innovation