Utvalda system

Connected Forest

En modulbaserad produktsvit för skogsindustrins hela process, från skog till industri. Tjänsterna levereras som SoftWare As A Service (SaaS) och byggs med modern teknologi. Här finns till exempel funktioner för maskin GIS, planering av avverkning och skogsvård, logistik, kontrakt, prisräkning, avräkning och fakturering. Modulerna kan användas var för sig eller tillsammans för att digitalisera flera moment och därmed optimera tid och resurser i er verksamhet.

Connected Forest är utvecklat av Trimble Forest, världsledande systemleverantör för skogsindustrin. ForestX är Trimble Forests generalagent för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

CFForest

Hantering av egen skog så väl som skogsbruksplaner i ett modernt GIS gränssnitt. Kundhantering, skogs- och avverkningsplanering, virkesköp och uppföljning.

CFHarvest

Förbättra, effektivisera och minska kostnaderna för avverkning och skogsvård. Webbaserad “drag and drop” produktionsplanering, Maskin GIS och mobilapp för fältarbete.

CFLogistics​

Logistik lösningen för skogen. Ger er kontroll på väglager och transporter. Transportplanering i webb med uppkopplad lastbilsklient.

CFBusiness

En avancerad och dynamisk lösning för virkesadministration. Med kontraktshantering mot leverantörer, kunder och entreprenörer.

Meka

Affärssystem för sågverk och träförädling. Hanterar hela flödet från timmerlager till fakturering. Innehåller modulerna ERP Försäljning och Inköp, MRP Planering, MES Återrapportering samt paketlager hanteringssystemet Meka MAP. Meka kan med fördel integreras med OptiNex och därmed ge avancerad planeringsfunktionalitet med optimering.

Meka är utvecklat av Trimble Forest och är Finlands mest populära produktionssystem inom sågverk- och vidareförädling. ForestX är Trimble Forests generalagent för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

Produktionskedjan

Hanterar hela leveranskedjan från stockmätning till utleverans av vidareförädlade produkter.

Dokumentation

Meka skapar automatiskt de dokument du behöver för varje steg i processen från order till leverans

Realtid

Meka innefattar lagerhantering och leveranser, allt i realtidsinformation från verksamheten.

Integration

Automatiserad överföring av data till kunder och leverantörer. Meka gör att finansiell data och produktion hänger ihop.

Optinex

Ett heltäckande planerings- och kalkylprogram för den trämekaniska industrin. Med hjälp av OptiNex skapas en modell av hela er verksamhet – från råvara till marknad. Utifrån den modellen görs den optimala planen som maximerar det totala täckningsbidraget. OptiNex kan integreras mot valfritt affärssystem.

Planering

I OptiNex lägger du enkelt upp en sammanhållen säljplan, produktionsplan och råvaruplan. Därmed kan du säkerställa att det som säljs är möjligt att producera och att allt som ska produceras är medtaget i säljplanen.

Postningsstöd

I OptiNex kan du grafiskt lägga upp och analysera postningar. Det finns också möjlighet till utbytessimulering dels i timmerklasser och dels som funktion av diameter som hjälp i klassläggning.

Ekonomiska kalkyler

I OptiNex kan du göra ekonomiska kalkyler för produkt, postning, råvara, investering m.m. OptiNex kan räkna på produkters absoluta och relativa lönsamhet i form av självkostnad eller täckningsbidrag.

Försörjningskedjan

OptiNex kan hantera hela försörjningskedjan, från stock till slutkundens efterfrågan på produkter. OptiNex balanserar då rörelsekapitalkostnad mot utebliven försäljning.

Intresserad? Låt oss berätta mer

KONTAKTA OSS