Våra partners

På ForestX sker många samarbeten och utbyten med partners, alla specialister inom sina områden. Här finns större produktleverantörer, nischade systemlösningar och handplockade experter inom exempelvis AI och maskininlärning som kompletterar våra erbjudanden.

TRIMBLE FORESTRY

Connected Forest

I samarbetet med Trimble Forestry ser vi en erfaren och långsiktig partner som delar vår syn på att leverera träffsäkra modulbaserade system, istället för omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt.

Connected Forest består av flera olika moduler som kan användas var för sig eller tillsammans, för att optimera och digitalisera flera moment inom skogsindustrin. ForestX är Trimble Forestrys generalagent på marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

MENTORMATE

Utvecklingspartner

Partnerskapet med Mentormate har utvecklats under en längre tid av ForestX och dess grundare. Genom Mentormate finns tillgång till Bulgariens största IT-konsultbolag med över 500 medarbetare på fem orter. Detta möjliggör att vi kan skala upp och skala ner våra utvecklingsteam utifrån kundens behov och önskemål.

Bland kompetenserna vi använder idag finns systemarkitekter, front- och backend utvecklare, designers och Q/A (testare).

TENFIFTY

AI och maskininlärning

Med Tenfifty har vi hittat en stark partner för att implementera AI-lösningar och maskininlärning där det gör som störst nytta. Vi har tillsammans genomfört ett antal spännande projekt som kan skapa större förändringar i våra kunders processer.

Mer om vårt samarbete med Tenfifty
METAPRAXIS

Analys- och rapporteringslösningar

Med Metapraxis Empower lyfter vi blicken från detaljerna, ser in i framtiden och undviker obehagliga överraskningar. Här finns mångårig erfarenhet från skogsindustrin och genom partnerskapet kan vi tillsammans erbjuda automatiserade helhetslösningar inom strategisk CPM, avancerad analys, beslutsstöd samt koncernrapportering och redovisning.

EUVIC

Utvecklingspartner

Genom vårt samarbete med Euvic har vi fått tillgång till ett stort antal specialister inom integrationsområdet, där vi upplever ett större kompetensglapp hos våra kunder, t ex inom integration och specifikt Microsoft BizTalk och Logic Apps/Azure. 

Euvic har ca 2500 IT-specialister, främst i Polen och arbetar tillsammans med ForestX mot skogindustrin.