Våra kunder

Här berättar vi om ett axplock av våra kunder och förtroenden inom
skogsindusti, träindustri och massa- och papper. 

MENTORMATE

Utvecklingspartner

Partnerskapet med Mentormate innebär att ForestX kan skala upp och skala ner sina utvecklingsteam utifrån kundens önskemål. Här finns möjlighet att påbörja arbetet med ett par utvecklare och sedan utöka allt eftersom behovet växer. Denna flexibilitet är en stor fördel både för kunden och ForestX.

TEN FIFTY

Innovation och AI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ut aliquet velit, sed fringilla orci. Nam molestie ligula nunc, vestibulum blandit arcu pharetra ac.

Mer om vårt samarbete
MENTORMATE

Utvecklingspartner

Partnerskapet med Mentormate innebär att ForestX kan skala upp och skala ner sina utvecklingsteam utifrån kundens önskemål. Här finns möjlighet att påbörja arbetet med ett par utvecklare och sedan utöka allt eftersom behovet växer. Denna flexibilitet är en stor fördel både för kunden och ForestX.

MENTORMATE

Utvecklingspartner

Partnerskapet med Mentormate innebär att ForestX kan skala upp och skala ner sina utvecklingsteam utifrån kundens önskemål. Här finns möjlighet att påbörja arbetet med ett par utvecklare och sedan utöka allt eftersom behovet växer. Denna flexibilitet är en stor fördel både för kunden och ForestX.