Innovation

Utveckling och ständig förbättring

På ForestX är innovationslusten en del av vår vardag. Här drivs vi av utveckling och ständig förbättring, vilket gör att vi är lyhörda för samarbeten och partnerskap av olika slag. Vi vet att ingen är bäst på allt. Därför skapar vi team som tillsammans kompletterar varandra med branschkännedom, modern teknik och innovativ höjd.

OANADE MÖJLIGHETER

Vi utmanar ständigt det självklara och strävar efter att skapa nya värden i varje moment hos våra kunder. De digitala möjligheterna är enorma inom AI (artificiell intelligens), Data management, Analytics och Cloud. Tekniska lösningar som tillsammans med vår verksamhetskunskap kan skapa nya hållbara affärsmodeller.

Men vi förstår också att ingen enskild aktör kan vara bäst på allt. Därför har vi värderat gott partnerskap med andra specialister. Utöver de branschledande produktleverantörerna Trimble och Remsoft har vi flera specialister som förädlar våra tjänster och vi letar ständigt efter fler som kan skapa nya värden för skogsindustrin.

RECEPTET BAKOM INNOVATION

Det är när människor och kunskap möts som nya idéer föds. Men innovation uppstår inte bara för att man bestämmer sig för det. Bakom varje innovativ process finns mjuka värden såsom en tillåtande miljö, en kultur där människor ges utrymme att tänka nytt samt tid. På andra sidan finns hårda värden som tillgång till data, teknik samt kunskap om bransch och produkt. Det är då mjuka och hårda värden förenas som innovation uppstår.

På ForestX har vi skapat en miljö med ett starkt intresse för skogsindustrins utmaningar och möjligheter. Vi har byggt en öppen miljö där varje individ i teamen tar egna initiativ för att utvecklas tillsammans med våra kunder.

Intresserad? Låt oss berätta mer

KONTAKTA OSS